‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’

Antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd vraagt om een gelovig gesprek tussen God en mens. Het initiatief komt van God: Hij legt talenten, vragen en verwachtingen, geloof en verlangen in je hart.

Iets in je hart leggen wil zeggen dat God een opdracht geeft. Bijvoorbeeld om priester of diaken te worden. En misschien vraagt God iets anders van je. Een ander antwoord dat meer bij je past, dat beter bij je hoort.

Geroepen worden is antwoord geven op je levensweg. Met God op tocht gaan als bondgenoot, als begin en einde van je bestaan.

ROEPING

Roeping heeft te maken met het appèl dat op je gedaan wordt, met je levensbestemming en met wat je zou moeten doen in je leven. De Kerk is een gemeenschap van geroepenen. Daaruit worden mensen geroepen tot priester, diaken of religieus.

OPLEIDING EN VORMING

Om uit te kunnen groeien tot een bekwame priester of diaken rust het geheel van de opleiding en de vorming op Bovendonk op vier pijlers: persoonsvorming, geestelijke vorming, intellectuele vorming, pastorale vorming.

WIJDING EN ENGAGEMENT

De wijding is een keuze voor je leven. Het is niet een keuze voor een baan, maar vergelijkbaar met kiezen voor een persoon. Je kiest voor de Persoon van Christus en de Kerk. Dit is een keuze voor de rest van je leven, wat er ook komt.

(Foto: J. Wouters)

Gods liefde bij de mensen brengen

Op zondag 22 mei ontvingen Joeri Fleerackers en Thai Nguyen de diakenwijding uit handen van bisschop Liesen.

Lees meer >>
2016-04-09 Thai en Anton_1140pix

Opnames Geloofsgesprek op Bovendonk

Op zaterdag 9 april vonden op Bovendonk de opnames plaats voor een Geloofsgesprek vanuit het bisdom van Breda met Thai Nguyen en Anton Janssen, priesterstudent en diakenkandidaat.

Lees meer >>
Bovendonk gebouw Priesteropleiding 071_1140pix_IBertens

‘Een mooie sfeer van broederlijkheid’

Op 9 april vond op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de jaarlijkse informatiedag plaats. “Deelnemen aan een informatiedag is vaak onderdeel van een heel proces,” vertelt rector Schnell na afloop.

Lees meer >>
2014_Mozaik_07_©RamonMangold_1140

Roepingenzondag 2016 over roeping en gemeenschap

In zijn jaarlijkse boodschap bij gelegenheid van roepingenzondag richt paus Franciscus dit jaar zijn blik op het belang van de gemeenschap als het om roepingen gaat.

Lees meer >>
2014_Bovendonk-College_11_©RamonMangold_1140

Informatiedag Bovendonk: 9 april 2016

Op zaterdag 9 april 2016 vindt een informatiedag plaats op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Meld je aan met het formulier op de website van Bovendonk.

Lees meer >>
2014_Anton-Janssen_02_©RamonMangold

"Bidden is voor mij geen moeten. Ik wil contact met God."

- Anton Janssen, diakenstudent bisdom Breda