‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’

Antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd vraagt om een gelovig gesprek tussen God en mens. Het initiatief komt van God: Hij legt talenten, vragen en verwachtingen, geloof en verlangen in je hart.

Iets in je hart leggen wil zeggen dat God een opdracht geeft. Bijvoorbeeld om priester of diaken te worden. En misschien vraagt God iets anders van je. Een ander antwoord dat meer bij je past, dat beter bij je hoort.

Geroepen worden is antwoord geven op je levensweg. Met God op tocht gaan als bondgenoot, als begin en einde van je bestaan.

ROEPING

Roeping heeft te maken met het appèl dat op je gedaan wordt, met je levensbestemming en met wat je zou moeten doen in je leven. De Kerk is een gemeenschap van geroepenen. Daaruit worden mensen geroepen tot priester, diaken of religieus.

OPLEIDING EN VORMING

Om uit te kunnen groeien tot een bekwame priester of diaken rust het geheel van de opleiding en de vorming op Bovendonk op vier pijlers: persoonsvorming, geestelijke vorming, intellectuele vorming, pastorale vorming.

WIJDING EN ENGAGEMENT

De wijding is een keuze voor je leven. Het is niet een keuze voor een baan, maar vergelijkbaar met kiezen voor een persoon. Je kiest voor de Persoon van Christus en de Kerk. Dit is een keuze voor de rest van je leven, wat er ook komt.

Thema Roepingenzondag 2017

"Voor de zending door de Geest voortgestuwd" is het thema van Roepingenzondag 7 mei 2017.

Lees meer >>

Hoe wordt iemand priester?

Hoe wordt iemand priester? In deze video komen de onderdelen van de priesterwijding in beeld met hun betekenis.

Lees meer >>

Priesterwijding Thai Nguyen: geloven in God met heel je leven

Op 6 november wijdde bisschop Liesen Thai Quoc Nguyen tot priester van het bisdom Breda.

Lees meer >>

'Hou van God, van de Kerk en van mensen'

Op 23 oktober sprak rector Walter Broeders van Vronesteyn in het Geloofsgesprek op tv over roeping. Met beelden van de diakenwijding van Eli Stok door Mgr. Van den Hende.

Lees meer >>

Gods liefde bij de mensen brengen

Op zondag 22 mei ontvingen Joeri Fleerackers en Thai Nguyen de diakenwijding uit handen van bisschop Liesen.

Lees meer >>

"Het is belangrijk met Christus te spreken, de vreugde en pijn van jezelf en van anderen bij Hem neer te leggen."

- Joerie Fleerackers, priesterstudent bisdom Antwerpen