Hoe wordt iemand priester?

Hoe wordt iemand priester? In deze video komen de onderdelen van de priesterwijding in beeld met hun betekenis.

De video laat zien hoe de wijdeling wordt uitgenodigd om naar voren te komen. Rector Schnell van Bovendonk legt uit dat eerder het volk is bevraagd of iemand waardig geacht wordt om priester gewijd te worden, of hij genoeg capaciteiten heeft, op een goede manier in het geloof staat en in de geest van de Kerk priester wil zijn.

Nadat de rector heeft verklaard dat de wijdeling waardig is bevonden, wordt hij door de bisschop uitgekozen voor de orde van het priesterschap en volgt de wijding.

“En dan vindt een heel mooi gebeuren plaats,” vertelt de rector, “want dan gaat de kandidaat plat op de grond liggen in een gebaar van overgave. Er wordt van hem gevraagd om Christus in deze wereld present te stellen en wie is daartoe waardig? De litanie van de heiligen wordt gezongen gebeden. De hele kerk bidt voor deze kandidaat, in de gemeenschap van de heiligen, dat God de kracht mag geven.”

De video laat de wijding zien door de handoplegging en het wijdingsgebed. Vervolgens wordt de binnenkant van de handen van de wijdeling gezalfd, wordt hij bekleed met de stola en de kazuifel, en krijgt hij de kelk en de hostieschaal aangereikt.

De video bevat beelden van de priesterwijding van Thai Quoc Nguyen door bisschop Liesen (H. Antoniuskathedraal Breda, 6 november 2016).

Delen:Share on Facebook64Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Nieuws

Boodschap van de paus voor Roepingenzondag 2017

Lees hier de Nederlandse vertaling van paus Franciscus voor Roepingenzondag 7 mei.

Diakenwijding priesterstudent Ronald den Hartog

Op zondag 21 mei zal kardinaal Eijk door handoplegging en gebed Ronald den Hartog tot diaken wijden. Ronald is priesterstudent voor het Aartsbisdom Utrecht.

Mgr. Liesen nodigt uit voor roepingenvesper

Op Bovendonk komt op Roepingenzondag 7 mei de gebedskring roepingen van het Bisdom Breda bijeen. De bijeenkomst staat in het teken van het diaconaat.

Meld je aan voor de informatiedag

Op zaterdag 1 april vindt een informatiedag plaats op Bovendonk voor mannen die zich oriënteren op het priesterschap of diaconaat.

Thema Roepingenzondag 2017

“Voor de zending door de Geest voortgestuwd” is het thema van Roepingenzondag 7 mei 2017.

overzicht alle nieuwsberichten