‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’

Antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd vraagt om een gelovig gesprek tussen God en mens. Het initiatief komt van God: Hij legt talenten, vragen en verwachtingen, geloof en verlangen in je hart.

Iets in je hart leggen wil zeggen dat God een opdracht geeft. Bijvoorbeeld om priester of diaken te worden. En misschien vraagt God iets anders van je. Een ander antwoord dat meer bij je past, dat beter bij je hoort.

Geroepen worden is antwoord geven op je levensweg. Met God op tocht gaan als bondgenoot, als begin en einde van je bestaan.

ROEPING

Roeping heeft te maken met het appèl dat op je gedaan wordt, met je levensbestemming en met wat je zou moeten doen in je leven. De Kerk is een gemeenschap van geroepenen. Daaruit worden mensen geroepen tot priester, diaken of religieus.

OPLEIDING EN VORMING

Om uit te kunnen groeien tot een bekwame priester of diaken rust het geheel van de opleiding en de vorming op Bovendonk op vier pijlers: persoonsvorming, geestelijke vorming, intellectuele vorming, pastorale vorming.

WIJDING EN ENGAGEMENT

De wijding is een keuze voor je leven. Het is niet een keuze voor een baan, maar vergelijkbaar met kiezen voor een persoon. Je kiest voor de Persoon van Christus en de Kerk. Dit is een keuze voor de rest van je leven, wat er ook komt.

Paus Franciscus zegt: ‘Roeping is nu’

“De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen.” Dit zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor Roepingenzondag (22 april 2018). De Nederlandse vertaling is gepubliceerd op rkkerk.nl en ook op deze website.

Lees meer >>

Video-opnames op Bovendonk voor roeping.nu

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het Bisdom Breda vernieuwen de website www.roeping.nu. Op Roepingenzondag komen vijf nieuwe video’s online.

Lees meer >>

Boodschap paus Franciscus Roepingenzondag 2018

“Vandaag,” zegt de paus in zijn boodschap voor Roepingenzondag 2018. “Roeping is vandaag.”

Lees meer >>

Bovendonk opent studiejaar met 16 studenten

Bovendonk startte het studiejaar 2017-2018 op vrijdag 1 september.

Lees meer >>

Diakenwijding: Kiezen voor Jezus is een kwestie van liefde

Bisschop Liesen wijdt diaken Stefan Lange voor het Bisdom Breda.

Lees meer >>

"Bidden is voor mij geen moeten. Ik wil contact met God."

- Anton Janssen, diakenstudent bisdom Breda