‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’

Antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd vraagt om een gelovig gesprek tussen God en mens. Het initiatief komt van God: Hij legt talenten, vragen en verwachtingen, geloof en verlangen in je hart.

Iets in je hart leggen wil zeggen dat God een opdracht geeft. Bijvoorbeeld om priester of diaken te worden. En misschien vraagt God iets anders van je. Een ander antwoord dat meer bij je past, dat beter bij je hoort.

Geroepen worden is antwoord geven op je levensweg. Met God op tocht gaan als bondgenoot, als begin en einde van je bestaan.

ROEPING

Roeping heeft te maken met het appèl dat op je gedaan wordt, met je levensbestemming en met wat je zou moeten doen in je leven. De Kerk is een gemeenschap van geroepenen. Daaruit worden mensen geroepen tot priester, diaken of religieus.

OPLEIDING EN VORMING

Om uit te kunnen groeien tot een bekwame priester of diaken rust het geheel van de opleiding en de vorming op Bovendonk op vier pijlers: persoonsvorming, geestelijke vorming, intellectuele vorming, pastorale vorming.

WIJDING EN ENGAGEMENT

De wijding is een keuze voor je leven. Het is niet een keuze voor een baan, maar vergelijkbaar met kiezen voor een persoon. Je kiest voor de Persoon van Christus en de Kerk. Dit is een keuze voor de rest van je leven, wat er ook komt.

Accountmanager wordt priester

Kardinaal Eijk heeft op 21 mei in de kapel van de Priesteropleiding Bovendonk in Hoeven Ronald den Hartog tot transeunt diaken gewijd.

Lees meer >>

Boodschap van de paus voor Roepingenzondag 2017

Lees hier de Nederlandse vertaling van paus Franciscus voor Roepingenzondag 7 mei.

Lees meer >>

Diakenwijding priesterstudent Ronald den Hartog

Op zondag 21 mei zal kardinaal Eijk door handoplegging en gebed Ronald den Hartog tot diaken wijden. Ronald is priesterstudent voor het Aartsbisdom Utrecht.

Lees meer >>

Mgr. Liesen nodigt uit voor roepingenvesper

Op Bovendonk komt op Roepingenzondag 7 mei de gebedskring roepingen van het Bisdom Breda bijeen. De bijeenkomst staat in het teken van het diaconaat.

Lees meer >>

Meld je aan voor de informatiedag

Op zaterdag 1 april vindt een informatiedag plaats op Bovendonk voor mannen die zich oriënteren op het priesterschap of diaconaat.

Lees meer >>

"Het is goed om te weten wat je te bieden hebt, en wat niet. Je moet weten wat je kracht is en wat je zwakke kanten zijn."

- Lia van de Laar, supervisor