Bisdommagazine over roeping

Vanwege de vernieuwde roepingcampagne www.roeping.nu verschijnt bij het bisdom van Breda een Magazine over roeping.

Het Magazine vraagt aandacht voor de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven en geeft een indruk van de vier pijlers van de opleiding van priesters en diakens op Bovendonk.

“Roeping heeft te maken met het appèl dat op je gedaan wordt, met je levensbestemming en met wat je zou moeten doen in je leven. Het is een algemeen fenomeen, iedere mens is geroepen,” zegt rector Norbert Schnell in het Magazine.

Ook daarover gaat het blad met drie interviews rond roeping tot het huwelijk, inzet in de parochie als pastoraal werkster, en zorg voor ontplooiing van kinderen in het onderwijs (p. 12, 16, 18).

In 2008 vierde de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk het 25-jarig bestaan en startte het bisdom een roepingcampagne voor priesters en diakens, gevolgd door initiatieven gericht op de roeping van de lekengelovigen. In 2013-2014 viert Bovendonk het 30-jarig jubileum. Bij deze gelegenheid werd de roepingcampagne opnieuw vormgegeven.

Download het Bisdommagazine over roeping

 

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten