Boodschap paus Franciscus Roepingenzondag 2015

In zijn boodschap voor Roepingenzondag 26 april 2015 gaat de paus speciaal in op de specifieke ‘exodus’ (uittocht), die de kern vormt van elk antwoord op Gods roepstem.

De boodschap is vertaald in het Nederlands.

“Geloof betekent onszelf overstijgen, wegtrekken uit ons welbevinden en de onbuigzaamheid van ons eigen ik, om Christus in ons leven centraal te stellen,” schrijft de paus. Dit geldt in het bijzonder voor hen die een bijzondere roeping hebben omarmd. “Antwoord geven op Gods roepstem betekent toelaten dat Hij ons helpt om onszelf en onze valse zekerheden achter te laten en de weg in te slaan die naar Jezus Christus leidt, de oorsprong en het doel van ons leven en geluk.”

Dit proces raakt de Kerk als geheel. Ze is bedoeld om een Kerk te zijn die evangeliseert en eropuit trekt om de mensen te ontmoeten, het bevrijdend woord van God te verkondigen, de wonden van mensen te genezen en verlichting te bieden aan armen en noodlijdenden.

“Het horen van en antwoorden op de roepstem van God is geen privézaak of volledig persoonlijke aangelegenheid bepaald door de emotie van het moment,” schrijft de paus. Het gaat om een engagement dat heel ons bestaan omvat en ons inspireert tot solidaire inzet voor de bevrijding van onze broeders en zusters vooral de armsten.

(Foto: R. Mangold)

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten