Boodschap paus Franciscus Roepingenzondag 2018

De boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2018 is gepubliceerd. Roepingenzondag valt dit jaar op 22 april. Bij roeping gaat het erom het woord van God te horen en te begrijpen wat het betekent voor jouw leven, schrijft de paus in zijn boodschap. Deze is in verschillende talen op de website van het Vaticaan geplaatst.

In zijn boodschap verwijst de paus naar het begin van Jezus’ zending. Na een tijd van gebed en de beproeving in de woestijn, bezoekt Jezus de synagoge van Nazareth. Daar luistert Hij naar het woord, ontdekt de betekenis ervan voor de zending die de Vader aan Hem toevertrouwt, en verkondigt dat het Schriftwoord “thans” in vervulling is gegaan. (Lucas 4, 16-21). “Vandaag,” zegt de paus. “Roeping is vandaag.”

Omdat de roepstem van de Heer niet op dezelfde manier ervaarbaar is als de dingen die we direct kunnen horen, zien en aanraken, kan het gebeuren “dat die roepstem wordt overspoeld door de vele zorgen in ons hart en onze geest.” Het wordt tegenwoordig ook steeds moeilijker om te luisteren, constateert de paus, omdat we leven in een samenleving met veel lawaai en een ontzettend groot aanbod van informatie.

We moeten daarom alert zijn, ook op de details in ons dagelijks leven, “zodat we kunnen leren hoe we dingen kunnen zien met de ogen van het geloof, en open kunnen blijven staan voor de verrassingen van de heilige Geest.”

Jezus leest in de synagoge van Nazareth voor uit de profeet Jesaja: “De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer” (Lucas 4, 18-19)

Roeping is vandaag. En we hoeven dus niet te wachten. Paus Franciscus: “We hoeven niet te wachten tot we perfect zijn om te antwoorden met een ruimhartig ‘ja’. En we moeten ook niet bang zijn vanwege onze beperkingen en zonden, maar ons hart openen voor de roepstem van de Heer,” aldus de paus. “En onze persoonlijke opdracht leven in het vandaag dat God ons geeft.”

(Foto: Ramon Mangold)

Nieuws

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de…

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

overzicht alle nieuwsberichten