Collecte Roepingenzondag 2014

In een brief aan de parochiebesturen ter attentie van de penningmeesters vroeg econoom Gerard de Rooij aandacht voor de collecte op Roepingenzondag in het weekend van 10 en 11 mei 2014. Deze collecte is opgenomen in het collecteschema dat parochies in het bisdom van Breda in november ontvingen. Het houden van deze collecte valt onder de verantwoordelijkheid van de parochiebesturen.

In zijn brief aan de parochiebesturen legt de econoom uit dat de opbrengst van de collecte op Roepingenzondag is bestemd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de priesteropleiding in het bisdom van Breda. Mgr. Frencken was een Bredase priester (1886-1946), een zeer inspirerende man met veel overtuigingskracht. Hij was sterk beïnvloed door de hernieuwde aandacht voor de eucharistie in de twintigste eeuw en was gegrepen door het ideaal van de Katholieke Actie: de deelname van leken aan het apostolaat van de Kerk.

De econoom beveelt de collecte op Roepingenzondag bij de parochies aan en vraagt de parochiebesturen de collecte op Roepingenzondag te houden met het oog op de ondersteuning van de priesteropleiding in het bisdom van Breda.

De opbrengst van de collecte kunnen parochies storten op IBAN NL05 INGB 0668430907.

Op dit rekeningnummer zijn ook particuliere giften welkom.

(Foto: I. Bertens)

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten