Collecte Roepingenzondag 2014

In een brief aan de parochiebesturen ter attentie van de penningmeesters vroeg econoom Gerard de Rooij aandacht voor de collecte op Roepingenzondag in het weekend van 10 en 11 mei 2014. Deze collecte is opgenomen in het collecteschema dat parochies in het bisdom van Breda in november ontvingen. Het houden van deze collecte valt onder de verantwoordelijkheid van de parochiebesturen.

In zijn brief aan de parochiebesturen legt de econoom uit dat de opbrengst van de collecte op Roepingenzondag is bestemd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de priesteropleiding in het bisdom van Breda. Mgr. Frencken was een Bredase priester (1886-1946), een zeer inspirerende man met veel overtuigingskracht. Hij was sterk beïnvloed door de hernieuwde aandacht voor de eucharistie in de twintigste eeuw en was gegrepen door het ideaal van de Katholieke Actie: de deelname van leken aan het apostolaat van de Kerk.

De econoom beveelt de collecte op Roepingenzondag bij de parochies aan en vraagt de parochiebesturen de collecte op Roepingenzondag te houden met het oog op de ondersteuning van de priesteropleiding in het bisdom van Breda.

De opbrengst van de collecte kunnen parochies storten op IBAN NL05 INGB 0668430907.

Op dit rekeningnummer zijn ook particuliere giften welkom.

(Foto: I. Bertens)

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten