Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda door handoplegging en gebed Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

“Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen.” De Schriftlezing van deze zondag (Lucas 19, 38) laat zien hoe centraal de dienaar en daarmee diaken zijn in het evangelie. In zijn homilie benadrukte bisschop Liesen dat Jezus Christus groter is dan de leerlingen. Hij is immers de Messias, de Zoon van God.

Maar degene die groter is, maakt zich klein. Zoals ouders iets van zichzelf opgeven voor hun kinderen, schenkt God alles voor zijn volk. Hij geeft zijn Zoon, die naar Jeruzalem trekt, waar Hij wordt overgeleverd en gedood om na drie dagen uit de dood te zullen opstaan. Hij is de grootste, maar uit liefde voor God dienstbaar aan allen. Hij is de Dienaar (‘diaconos’) bij uitstek.

De wijdingsplechtigheid vervolgde met de belofte van de wijdeling, waaronder de belofte om het ambt van het diaconaat met nederige naastenliefde te vervullen, de litanie van alle heiligen en de wijding door handoplegging en gebed. Anton Janssen werd daarna bekleed met de stool en de dalmatiek.

De bisschop overhandigde hem het evangelieboek met de woorden: “Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden en zie erop toe dat u gelooft wat u gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.”

De plechtigheid vond plaats tijdens een eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

(Foto’s: Ramon Mangold)

 

 

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten