Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda door handoplegging en gebed Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

“Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen.” De Schriftlezing van deze zondag (Lucas 19, 38) laat zien hoe centraal de dienaar en daarmee diaken zijn in het evangelie. In zijn homilie benadrukte bisschop Liesen dat Jezus Christus groter is dan de leerlingen. Hij is immers de Messias, de Zoon van God.

Maar degene die groter is, maakt zich klein. Zoals ouders iets van zichzelf opgeven voor hun kinderen, schenkt God alles voor zijn volk. Hij geeft zijn Zoon, die naar Jeruzalem trekt, waar Hij wordt overgeleverd en gedood om na drie dagen uit de dood te zullen opstaan. Hij is de grootste, maar uit liefde voor God dienstbaar aan allen. Hij is de Dienaar (‘diaconos’) bij uitstek.

De wijdingsplechtigheid vervolgde met de belofte van de wijdeling, waaronder de belofte om het ambt van het diaconaat met nederige naastenliefde te vervullen, de litanie van alle heiligen en de wijding door handoplegging en gebed. Anton Janssen werd daarna bekleed met de stool en de dalmatiek.

De bisschop overhandigde hem het evangelieboek met de woorden: “Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden en zie erop toe dat u gelooft wat u gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.”

De plechtigheid vond plaats tijdens een eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

(Foto’s: Ramon Mangold)

 

 

Nieuws

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de…

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

overzicht alle nieuwsberichten