Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda door handoplegging en gebed Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

“Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen.” De Schriftlezing van deze zondag (Lucas 19, 38) laat zien hoe centraal de dienaar en daarmee diaken zijn in het evangelie. In zijn homilie benadrukte bisschop Liesen dat Jezus Christus groter is dan de leerlingen. Hij is immers de Messias, de Zoon van God.

Maar degene die groter is, maakt zich klein. Zoals ouders iets van zichzelf opgeven voor hun kinderen, schenkt God alles voor zijn volk. Hij geeft zijn Zoon, die naar Jeruzalem trekt, waar Hij wordt overgeleverd en gedood om na drie dagen uit de dood te zullen opstaan. Hij is de grootste, maar uit liefde voor God dienstbaar aan allen. Hij is de Dienaar (‘diaconos’) bij uitstek.

De wijdingsplechtigheid vervolgde met de belofte van de wijdeling, waaronder de belofte om het ambt van het diaconaat met nederige naastenliefde te vervullen, de litanie van alle heiligen en de wijding door handoplegging en gebed. Anton Janssen werd daarna bekleed met de stool en de dalmatiek.

De bisschop overhandigde hem het evangelieboek met de woorden: “Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden en zie erop toe dat u gelooft wat u gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.”

De plechtigheid vond plaats tijdens een eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

(Foto’s: Ramon Mangold)

 

 

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten