Diakenwijding: Kiezen voor Jezus is een kwestie van liefde

“Kiezen voor Jezus is niet alleen maar iets van je verstand: dat je Hem kiest omdat je inziet dat Hij goed is. Kiezen voor Jezus is ook niet iets van je wilskracht: niet gij hebt mij gekozen, maar Ik u!” preekte de bisschop. “Kiezen voor Jezus is een kwestie van liefde, een kwestie niet alleen van verstand of wil, maar eerst van het hart.” Dit preekte bisschop Liesen van Breda bij de diakenwijding van Stefan Lange.

Stefan Lange woont in Breda, is gehuwd met Karin Lange – van der Velde en vader van drie dochters. De bisschop wijdde hem op zondag 2 juli 2017 door handoplegging en gebed tot diaken voor het Bisdom Breda.  De plechtigheid vond plaats in de Oosterhoutse basiliek van Sint Jan de Doper.

Liefde, zo leert onze menselijke ervaring, is iets wat ons overstijgt, iets wat ons kan overvallen. Liefde wordt nooit afgedwongen, maar kan zich wel onweerstaanbaar opdringen. Feitelijk is iemand al verliefd voordat hij het weet of wil. Bisschop Liesen zei tot Stefan: “De liefde voor Jezus heeft zich opgedrongen aan je hart en je hebt ze aangenomen. De liefde voor Karin en jullie dochters is daardoor niet minder, maar juist meer geworden en zij hebben je daarin ook bevestigd. Je komt uit een werkzaam leven, waarin je gewend bent aan grote inzet, duidelijke afspraken en heldere kaders. Dat zal je helpen om als diaken doorzichtig te leven en te werken vanuit de liefde voor Christus.”

(Foto’s: Johan Wouters)

"Kiezen voor Jezus is een kwestie van liefde, een kwestie niet alleen van verstand of wil, maar eerst van het hart."

- Bisschop Liesen

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten