Disclaimer

Deze website is een initiatief van het Bisdom Breda in samenwerking met de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website en is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk behouden zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanpassingen.

Gebruikers van de website dienen zich als een verantwoordelijk en fatsoenlijk internetgebruiker te gedragen. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de website en/of de onderliggende programmatuur van het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk hebben het recht om zonder voorafgaande waarschuwing namen, uitingen of berichten van gebruikers te wijzigen of te verwijderen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen of in licentie te geven. Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site, zoals artikelen, foto’s en teksten, voor persoonlijk of parochieel gebruik over te nemen. Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.