Gebed voor Roepingenzondag 2016

Op zondag 17 april 2016 is het Roepingenzondag. Op deze dag vraagt de Kerk aan parochies om extra aandacht te besteden aan roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en religieuze leven. Dat kan onder andere door een extra voorbede. In het bisdom van Breda is daarvoor een voorbeeld wordt aangereikt.

Voorbede

Barmhartige God, steeds opnieuw wekt Gij in de harten van mensen het verlangen om U te volgen als priester, diaken of in de staat van het Godgewijde leven. In onze tijd voelen wij sterk de nood aan dit dienstwerk en dit getuigenis tot opbouw van de Kerk. Maak onze gemeenschap tot een vruchtbare bodem waaruit roepingen voort kunnen komen. Maak jong en oud ontvankelijk voor uw Roepstem en geef hen de kracht om daar in alle eenvoud en deemoed op te antwoorden.
Laat ons bidden.

Gebed

De priesterstudenten van het Bisdom van Breda die wonen in het Antoniushuis hebben een gebed gemaakt voor Roepingenzondag 2016.

Gebed

Barmhartige Vader,
in uw oneindige liefde
wilt U dat alle mensen delen
in uw rijke genadegaven.
Voortdurend vraagt U ons
om U in de wereld present te stellen.
Geef dat steeds meer mensen,
in deze tijd, antwoord geven
op uw Roepstem
om als priester, diaken of religieus
in uw Kerk werkzaam te zijn,
barmhartig zoals U, Onze Vader.
Door Christus, onze Heer.

Priesterstudenten Antoniushuis Bisdom Breda

(Foto: Ramon Mangold)

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten