Geloofsgesprek over roeping (Omroep RKK)

Op zondag 27 juli sprak priesterstudent Michael Magielse op tv over zijn roeping tot het priesterschap. Michael Magielse studeert aan de Priesteropleiding Bovendonk voor late roepingen. Liever dan van een late roeping spreekt hij van een ‘laat antwoord’, vertelt hij in het Geloofsgesprek.

“Soms heb je lang nodig. Roeping is een verlangen dat niet van jezelf komt. Het komt van God. Het bisdom Breda heeft mooie slogan: ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd. Roeping is antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd.”

In het Geloofsgesprek spreekt Michael over zijn roepingsverhaal. Dat was in het begin vooral een innerlijke zoektocht. “In het begin zei ik op het werk dat ik theologie studeerde. Ik vertelde nog niet dat ik de priesteropleiding volgde. Later wel, maar in het begin was dat wel lastig.”

Michael loopt nu in het vijfde en zesde jaar van de priesteropleiding stage in de parochie. “Je blijft een mens, gevoelig voor twijfel. En je blijft nadenken. Maar ik vind het een genade dat ik stage mag lopen en het pastoraat mag ontdekken. Ik ben een gelukkig mens. Ik voel dat ik op deze plek kan zijn wie ik ben, met mensen op weg mag gaan en op mijn manier mensen naar God mag brengen.”

“Je blijft zoeken, je roeping is niet iets wat je in een keer overkomt, dat is een proces. En God zoeken, daar doen monniken in kloosters jaren over.” Roeping is dus niet een eenmalig iets: “Je werkt aan een relatie met Christus en daar moet je blijvend in investeren. In gebed, door de Bijbel te lezen, in dialoog en gesprek, en door in andere mensen Jezus te zien en samen tot God te komen.”

(Foto: R. Mangold)

"In het begin vertelde ik op het werk nog niet dat ik de priesteropleiding volgde."

- Michael Magielse

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten