Goede opkomst Informatiedag 2015 Bovendonk

Twaalf mannen waren op zaterdag 11 april op de Informatiedag 2015 van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. “Het was drukker dan voorgaande jaren,” vertelt rector Schnell. De kandidaten, waaronder ook twee Vlamingen, kwamen uit verschillende bisdommen. Het aantal priesterkandidaten was in de meerderheid.

Roeping
De informatiedag wordt jaarlijks gehouden en heeft een vaste opbouw. Rector Schnell: “Bisschop Liesen verzorgde een inleiding, waarin hij over zijn eigen roepinggeschiedenis vertelde. Daarna wisselden de kandidaten hun eigen roepingverhaal uit. Na het middaggebed was er de mogelijkheid om tijdens en na het middageten met de huidige studenten te spreken.”

Aanmelding en toelating
Op de informatiedag werd verder uitgelegd hoe de opleiding in elkaar zit en hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure is. Op Bovendonk studeren priester- en diakenstudenten uit verschillende bisdommen. Voordat de aanmeldingsprocedure gestart kan worden, moet een kandidaat eerst contact gehad hebben met de rector van het bisdom waar hij woonachtig is en waarvoor hij zal gaan studeren. De rector van dat bisdom moet zijn toestemming geven voor de studie aan Bovendonk. Als een kandidaat lid is van een orde of congregatie moet de overste deze toestemming verlenen.

www.roeping.nu
Voorafgaand aan Roepingenzondag in 2014 vernieuwden Bovendonk en het bisdom van Breda de roepingcampagne www.roeping.nu. Via roeping.nu willen Bovendonk en het bisdom goed vindbaar zijn via sociale media voor mannen die bezig zijn met de vraag of God ze roept om priester of diaken te worden. De tien films die vanwege de campagne op YouTube werden geplaatst zijn het afgelopen jaar in totaal inmiddels meer dan 6.000 keer bekeken.

Nieuwsberichten op roeping.nu kunnen via sociale media worden gedeeld. Na het eerste jaar van de campagne blijkt dat Facebook daarbij het meest wordt gebruikt.

(Foto: R. Mangold)

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten