Goede opkomst Informatiedag 2015 Bovendonk

Twaalf mannen waren op zaterdag 11 april op de Informatiedag 2015 van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. “Het was drukker dan voorgaande jaren,” vertelt rector Schnell. De kandidaten, waaronder ook twee Vlamingen, kwamen uit verschillende bisdommen. Het aantal priesterkandidaten was in de meerderheid.

Roeping
De informatiedag wordt jaarlijks gehouden en heeft een vaste opbouw. Rector Schnell: “Bisschop Liesen verzorgde een inleiding, waarin hij over zijn eigen roepinggeschiedenis vertelde. Daarna wisselden de kandidaten hun eigen roepingverhaal uit. Na het middaggebed was er de mogelijkheid om tijdens en na het middageten met de huidige studenten te spreken.”

Aanmelding en toelating
Op de informatiedag werd verder uitgelegd hoe de opleiding in elkaar zit en hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure is. Op Bovendonk studeren priester- en diakenstudenten uit verschillende bisdommen. Voordat de aanmeldingsprocedure gestart kan worden, moet een kandidaat eerst contact gehad hebben met de rector van het bisdom waar hij woonachtig is en waarvoor hij zal gaan studeren. De rector van dat bisdom moet zijn toestemming geven voor de studie aan Bovendonk. Als een kandidaat lid is van een orde of congregatie moet de overste deze toestemming verlenen.

www.roeping.nu
Voorafgaand aan Roepingenzondag in 2014 vernieuwden Bovendonk en het bisdom van Breda de roepingcampagne www.roeping.nu. Via roeping.nu willen Bovendonk en het bisdom goed vindbaar zijn via sociale media voor mannen die bezig zijn met de vraag of God ze roept om priester of diaken te worden. De tien films die vanwege de campagne op YouTube werden geplaatst zijn het afgelopen jaar in totaal inmiddels meer dan 6.000 keer bekeken.

Nieuwsberichten op roeping.nu kunnen via sociale media worden gedeeld. Na het eerste jaar van de campagne blijkt dat Facebook daarbij het meest wordt gebruikt.

(Foto: R. Mangold)

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten