Grote belangstelling voor wijdingsviering

Op zaterdag 15 november 2014 vond de plechtige eucharistieviering plaats, waarin Mgr. van den Hende Bouke Bosma tot priester wijdde voor het bisdom Rotterdam. In deze viering wijdde de bisschop verder Jos van Adrichem, Iwan Osseweijer en Bertran van Paassen tot diaken voor het bisdom Rotterdam.

Bouke, Bertran, Jos en Iwan ontvingen hun vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Centrum Vronesteyn coördineerde ook hun opleiding, die ze merendeels volgden aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

De viering in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal werd bijgewoond door ruim 1.100 gelovigen uit het hele bisdom. De viering stond geheel in het teken van de wijdingen. “Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Rotterdam als diaken en priester te dienen,” baden de aanwezigen onder meer.

Mgr. Van den Hende omschreef de Kerk in zijn preek als een levend lichaam (Romeinen 12, 4), waarbij er altijd groei mogelijk is. “We moeten ons verbinden met het evangelie. Door de heilige Geest kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die leiden tot nieuwe groei en vitaliteit. Groei in aantallen en groei wat betreft onze band met de Heer: eenheid van geloof, gemeenschapszin en dienst aan de naaste.”

(Foto’s: Johan Wouters)

"Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Rotterdam als diaken en priester te dienen."

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten