Grote belangstelling voor wijdingsviering

Op zaterdag 15 november 2014 vond de plechtige eucharistieviering plaats, waarin Mgr. van den Hende Bouke Bosma tot priester wijdde voor het bisdom Rotterdam. In deze viering wijdde de bisschop verder Jos van Adrichem, Iwan Osseweijer en Bertran van Paassen tot diaken voor het bisdom Rotterdam.

Bouke, Bertran, Jos en Iwan ontvingen hun vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Centrum Vronesteyn coördineerde ook hun opleiding, die ze merendeels volgden aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

De viering in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal werd bijgewoond door ruim 1.100 gelovigen uit het hele bisdom. De viering stond geheel in het teken van de wijdingen. “Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Rotterdam als diaken en priester te dienen,” baden de aanwezigen onder meer.

Mgr. Van den Hende omschreef de Kerk in zijn preek als een levend lichaam (Romeinen 12, 4), waarbij er altijd groei mogelijk is. “We moeten ons verbinden met het evangelie. Door de heilige Geest kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die leiden tot nieuwe groei en vitaliteit. Groei in aantallen en groei wat betreft onze band met de Heer: eenheid van geloof, gemeenschapszin en dienst aan de naaste.”

(Foto’s: Johan Wouters)

"Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Rotterdam als diaken en priester te dienen."

Nieuws

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de…

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

overzicht alle nieuwsberichten