Grote belangstelling voor wijdingsviering

Op zaterdag 15 november 2014 vond de plechtige eucharistieviering plaats, waarin Mgr. van den Hende Bouke Bosma tot priester wijdde voor het bisdom Rotterdam. In deze viering wijdde de bisschop verder Jos van Adrichem, Iwan Osseweijer en Bertran van Paassen tot diaken voor het bisdom Rotterdam.

Bouke, Bertran, Jos en Iwan ontvingen hun vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Centrum Vronesteyn coördineerde ook hun opleiding, die ze merendeels volgden aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

De viering in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal werd bijgewoond door ruim 1.100 gelovigen uit het hele bisdom. De viering stond geheel in het teken van de wijdingen. “Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Rotterdam als diaken en priester te dienen,” baden de aanwezigen onder meer.

Mgr. Van den Hende omschreef de Kerk in zijn preek als een levend lichaam (Romeinen 12, 4), waarbij er altijd groei mogelijk is. “We moeten ons verbinden met het evangelie. Door de heilige Geest kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die leiden tot nieuwe groei en vitaliteit. Groei in aantallen en groei wat betreft onze band met de Heer: eenheid van geloof, gemeenschapszin en dienst aan de naaste.”

(Foto’s: Johan Wouters)

"Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Rotterdam als diaken en priester te dienen."

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten