Grote belangstelling voor wijdingsviering

Op zaterdag 15 november 2014 vond de plechtige eucharistieviering plaats, waarin Mgr. van den Hende Bouke Bosma tot priester wijdde voor het bisdom Rotterdam. In deze viering wijdde de bisschop verder Jos van Adrichem, Iwan Osseweijer en Bertran van Paassen tot diaken voor het bisdom Rotterdam.

Bouke, Bertran, Jos en Iwan ontvingen hun vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Centrum Vronesteyn coördineerde ook hun opleiding, die ze merendeels volgden aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

De viering in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal werd bijgewoond door ruim 1.100 gelovigen uit het hele bisdom. De viering stond geheel in het teken van de wijdingen. “Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Rotterdam als diaken en priester te dienen,” baden de aanwezigen onder meer.

Mgr. Van den Hende omschreef de Kerk in zijn preek als een levend lichaam (Romeinen 12, 4), waarbij er altijd groei mogelijk is. “We moeten ons verbinden met het evangelie. Door de heilige Geest kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die leiden tot nieuwe groei en vitaliteit. Groei in aantallen en groei wat betreft onze band met de Heer: eenheid van geloof, gemeenschapszin en dienst aan de naaste.”

(Foto’s: Johan Wouters)

"Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Rotterdam als diaken en priester te dienen."

Nieuws

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

overzicht alle nieuwsberichten