“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

De digitale wereld werd vroeger wel de ‘virtuele wereld’ genoemd. Maar internet is niet meer ‘virtueel’. Met name voor jongere generaties is het de wereld waarin je leeft. Dit zei ‘internetpriester’ Nikolaas Sintobin op 22 april op Bovendonk in Hoeven. Hij gaf deze middag een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Jongeren die denken aan een roeping tot het priesterschap, diaconaat of het religieuze leven, weten dat ze met weinigen zijn. Nikolaas Sintobin vergeleek hen met Nikodemus, die Jezus bezoekt in de nacht, wanneer niemand hem ziet (Johannes 3, 2). Nu kun je als jongere, vanuit de veiligheid van het internet, op een link klikken en de website van een priesteropleiding of religieuze congregatie bezoeken.

De kwaliteit van de aanwezigheid van opleidingen of religieuze groeperingen is daarom van belang, zei pater Sintobin. En hij benadrukte: “Begeef je op het internet. Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen.”

De aanleiding voor de lezing van Nikolaas Sintobin was de vernieuwde roepingcampagne roeping.nu. Deze ging van start in 2008 en beleeft dit jaar het 10-jarig jubileum.

(Foto: Ramon Mangold)

Nieuws

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

Dit is het programma van de informatiedag op Bovendonk

Dit is het programma van de informatiedag van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk op zaterdag 21 april.

overzicht alle nieuwsberichten