Materialen Roepingenzondag 2015

Voorafgaand aan Roepingenzondag 26 april 2015 verspreiden de Nederlandse bisdommen materiaal onder parochies en religieuze gemeenschappen. De meeste bisdommen verspreiden een poster en een gebedskaart. Op www.roepingenzondag.nl vind je een overzicht van het materiaal.

Roepingenzondag 2015 valt in het Jaar van het Godgewijde Leven (29 november 2014 – 2 februari 2016). Bij de opening hiervan gaf paus Franciscus de religieuzen de boodschap mee “Wek de wereld!” Het materiaal van de bisdommen sluit hier bij aan.

Voor heel de Kerk

In het bisdom van Breda wordt de poster die in 2014 vanwege roeping.nu werd geïntroduceerd opnieuw ingezet. Daarbij schrijven bisschop Liesen en rector Schnell van Bovendonk: “Het Jaar van het Godgewijde Leven is bedoeld voor heel de Kerk.”

“Paus Franciscus spoort iedere gelovige aan dankbaar te zijn voor de gave van de aanwezigheid van godgewijde mannen en vrouwen in ons midden en met hen samen te werken. Dit samenwerken kan heel concreet in parochies waar kloosters en religieuzen aanwezig zijn. Het samenwerken kan echter ook in de geest door ons met de religieuzen bewust te zijn van onze opdracht, namelijk ‘de wereld te wekken’ door een leven in navolging van Jezus Christus.”

Gebed voor roepingen

“Om de roeping tot het religieuze leven in de harten van jonge mensen te wekken, is het gebed van de Kerk van eminent belang. En dat geldt ook voor roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. […] Voor de parochies is Roepingenzondag een uitgelezen dag om biddend bij het Jaar van het Godgewijde Leven aan te sluiten en uitdrukking te geven aan ons verlangen naar roepingen tot het priesterschap, diakenambt én het religieuze leven,” aldus de bisschop en de rector.

 

2015-03-17 Roepingenzondag2015_Gebedskaart 2015-03-17 Roepingenzondag2015_Informatiekaart

 

 

Nieuws

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de…

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

overzicht alle nieuwsberichten