Materialen Roepingenzondag 2015

Voorafgaand aan Roepingenzondag 26 april 2015 verspreiden de Nederlandse bisdommen materiaal onder parochies en religieuze gemeenschappen. De meeste bisdommen verspreiden een poster en een gebedskaart. Op www.roepingenzondag.nl vind je een overzicht van het materiaal.

Roepingenzondag 2015 valt in het Jaar van het Godgewijde Leven (29 november 2014 – 2 februari 2016). Bij de opening hiervan gaf paus Franciscus de religieuzen de boodschap mee “Wek de wereld!” Het materiaal van de bisdommen sluit hier bij aan.

Voor heel de Kerk

In het bisdom van Breda wordt de poster die in 2014 vanwege roeping.nu werd geïntroduceerd opnieuw ingezet. Daarbij schrijven bisschop Liesen en rector Schnell van Bovendonk: “Het Jaar van het Godgewijde Leven is bedoeld voor heel de Kerk.”

“Paus Franciscus spoort iedere gelovige aan dankbaar te zijn voor de gave van de aanwezigheid van godgewijde mannen en vrouwen in ons midden en met hen samen te werken. Dit samenwerken kan heel concreet in parochies waar kloosters en religieuzen aanwezig zijn. Het samenwerken kan echter ook in de geest door ons met de religieuzen bewust te zijn van onze opdracht, namelijk ‘de wereld te wekken’ door een leven in navolging van Jezus Christus.”

Gebed voor roepingen

“Om de roeping tot het religieuze leven in de harten van jonge mensen te wekken, is het gebed van de Kerk van eminent belang. En dat geldt ook voor roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. […] Voor de parochies is Roepingenzondag een uitgelezen dag om biddend bij het Jaar van het Godgewijde Leven aan te sluiten en uitdrukking te geven aan ons verlangen naar roepingen tot het priesterschap, diakenambt én het religieuze leven,” aldus de bisschop en de rector.

 

2015-03-17 Roepingenzondag2015_Gebedskaart 2015-03-17 Roepingenzondag2015_Informatiekaart

 

 

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten