‘Na de kennismaking op het seminarie begon bij mij de strijd’

Op zondag 8 november 2015 zal Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Boris Plavčić tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam. Daarmee zet de priesterstudent een van de laatste stappen op weg naar de priesterwijding.

Boris ontving zijn opleiding en vorming aan seminarie De Tiltenberg. De laatste jaren van de pastorale stage werden begeleid door de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. In het bisdom Rotterdam coördineert Centrum Vronesteyn de opleiding van priesterstudenten en diakenkandidaten.

De weg naar het priesterschap begon voor Boris met een concrete uitnodiging: wil je eens kijken op het seminarie? Hij liep een dag mee op De Tiltenberg. “Ik vond het heel interessant, maar had ook angst, want je start iets nieuws en moet dingen loslaten, ook kansen die je anders nog zou krijgen. […]. Dus na het bezoek aan het seminarie begon bij mij de strijd.”

“In de tijd dat ik er veel mee bezig was, sprak ik er met bijna niemand over. Ik was bang voor invloeden als ik er met iemand over zou spreken. Ik wilde er zelf in gebed antwoord op vinden. Maar ook, met wie kun je zoiets persoonlijks delen? Stel dat iemand je vragen stelt en je hebt het antwoord niet? Wat zeg je dan? Dus ik ben God dankbaar dat het proces niet heel lang duurde. Het was intensief en in korte tijd heb ik er veel mee geworsteld. Ook met de vraag of ik de wens los kon laten, die ik als jongen had om een vrouw en kinderen te hebben, om deze roeping met hart en ziel te omarmen.”

Boris: “De vraag naar het celibaat hoor je vaak als je voor priester studeert. Maar in zo’n korte tekst van de wijdingsliturgie wordt alles gezegd. Ik heb ontdekt dat het celibaat voor mij een pad is, waardoor ik steeds dienstbaar kan zijn aan God en de mensen. Het is mijn overtuiging en geloof dat het celibaat een uitdrukking is van hoe Christus mij roept en hoe Hij zelf hier op aarde heeft rondgelopen en heeft getuigd van de Vader. Ik ervaar vooral wat ik mag doen en waar ik vreugde en liefde mag ervaren. Als je ervoor kiest om met iemand te trouwen, kies je ook voor die ene persoon met wie je op weg gaat. Je hebt die ene persoon gevonden en die weg gevonden, degene met wie je je leven wil delen. Voor mij is dat Christus.”

(Foto: P. van Mulken/Bisdom Rotterdam. Bisschop Van den Hende zegent de ramen van de kapel van Vronesteyn. Op de foto in het zwart Boris Plavčić.)

"Ik wilde er zelf in gebed antwoord op vinden."

- Boris Plavčić

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten