Nieuwe poster en gebedskaart voor Roepingenzondag

Over een maand is het op 22 april Roepingenzondag. Het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk hebben hiervoor een nieuwe poster en gebedskaart gemaakt. Het bisdom en Bovendonk vernieuwen de roepingcampagne en de website www.roeping.nu. Er komen op Roepingenzondag 22 april vijf nieuwe video’s online. Ook verschijnt er een nieuw Bisdom Magazine.

De poster en de gebedskaart, die vooruitlopend op Roepingenzondag worden verspreid, nodigen uit om te bidden voor roepingen. Daarnaast is er de uitnodiging voor de informatiedag op Bovendonk op 21 april. Deze is voor mannen die nadenken over de vraag of God ze roept om priester of diaken te worden.

De roepingcampagne van het Bisdom en Bovendonk startte in 2008 bij het 25-jarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding. De campagne werd vernieuwd in 2013 en nu opnieuw in 2018. Daarmee beleeft de campagne als zodanig ook een jubileum.

Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal licht een tipje van de sluier op en vertelt over het nieuwe materiaal dat wordt gemaakt: “Studenten, de bisschop en de staf van Bovendonk hebben allemaal dezelfde belangrijke boodschap: denk je erover om priester of diaken te worden, blijf daar dan niet mee rondlopen tot je 100% zeker bent, maar breng het in gesprek.”

Dat is ook wat diakenstudent Anton Jansen van het Bisdom Breda deed. Hij vertelt: “Zelf draaide ik lange tijd rondjes. Tot ik bedacht: als deze vraag bij mij leeft, kan ik die alleen maar beantwoorden in gesprek met mensen die hier studeren. Ik ging een keer kijken en het voelde meteen goed.” Nu zegt hij: “Als ik van anderen signalen krijg dat ze nadenken over de vraag, zeg ik: ga maar, kom eens kijken. Roeping is van alle tijden. God roept nog steeds. En we moeten open en eerlijk in ons hart kijken wat ons antwoord is.”

 

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten