Nieuwe poster en gebedskaart voor Roepingenzondag

Over een maand is het op 22 april Roepingenzondag. Het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk hebben hiervoor een nieuwe poster en gebedskaart gemaakt. Het bisdom en Bovendonk vernieuwen de roepingcampagne en de website www.roeping.nu. Er komen op Roepingenzondag 22 april vijf nieuwe video’s online. Ook verschijnt er een nieuw Bisdom Magazine.

De poster en de gebedskaart, die vooruitlopend op Roepingenzondag worden verspreid, nodigen uit om te bidden voor roepingen. Daarnaast is er de uitnodiging voor de informatiedag op Bovendonk op 21 april. Deze is voor mannen die nadenken over de vraag of God ze roept om priester of diaken te worden.

De roepingcampagne van het Bisdom en Bovendonk startte in 2008 bij het 25-jarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding. De campagne werd vernieuwd in 2013 en nu opnieuw in 2018. Daarmee beleeft de campagne als zodanig ook een jubileum.

Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal licht een tipje van de sluier op en vertelt over het nieuwe materiaal dat wordt gemaakt: “Studenten, de bisschop en de staf van Bovendonk hebben allemaal dezelfde belangrijke boodschap: denk je erover om priester of diaken te worden, blijf daar dan niet mee rondlopen tot je 100% zeker bent, maar breng het in gesprek.”

Dat is ook wat diakenstudent Anton Jansen van het Bisdom Breda deed. Hij vertelt: “Zelf draaide ik lange tijd rondjes. Tot ik bedacht: als deze vraag bij mij leeft, kan ik die alleen maar beantwoorden in gesprek met mensen die hier studeren. Ik ging een keer kijken en het voelde meteen goed.” Nu zegt hij: “Als ik van anderen signalen krijg dat ze nadenken over de vraag, zeg ik: ga maar, kom eens kijken. Roeping is van alle tijden. God roept nog steeds. En we moeten open en eerlijk in ons hart kijken wat ons antwoord is.”

 

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten