Nieuwe poster voor Roepingenzondag

De nieuwe poster voor Roepingenzondag werd in april 2014 verspreid binnen het bisdom van Breda. De poster werd speciaal gemaakt vanwege de vernieuwing van de roepingcampagne van het bisdom van Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Parochies en parochiekernen ontvingen niet alleen de poster voor Roepingenzondag 11 mei 2014. Ook ontvingen zij de poster voor Open Kloosterdag zaterdag 10 mei 2014. Aan deze Open Kloosterdag deden ook religieuzen in het bisdom van Breda mee (voor een overzicht, zie www.openkloosterdag.nl). De poster voor Roepingenzondag en Open Kloosterdag zijn bedoeld om op te hangen in de kerk, het parochiecentrum of een andere goede plek.

In het weekend van Roepingenzondag wordt gebeden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De collecte tijdens de vieringen in dit weekend is bestemd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de opleiding van priesters en diakens van het bisdom van Breda (NL05 INGB 0668430907 t.n.v. Mgr. Frenckenstichting te Breda).

Roepingenzondag is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het Concilie vroeg hiermee goede aandacht voor de roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Daarnaast sprak het Concilie over de Kerk als een gemeenschap van geroepenen. Daarom geeft het Bisdommagazine dat vanwege Roepingenzondag verschijnt ook in het bijzonder aandacht aan de roeping van de lekengelovigen.

De poster voor Roepingenzondag toont het Christusmozaïek uit de Grote Kapel van Bovendonk. Deze afbeelding is het centrale beeld in de vernieuwde roepingcampagne, die wordt gemaakt vanwege het 30-jarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

"Getuigenis doet roepingen ontstaan"

- Paus Benedictus XVI

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten