30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Gepubliceerd op:

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Gepubliceerd op:

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Gepubliceerd op:

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Gepubliceerd op:

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Gepubliceerd op:

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

Gebedskaart voor roepingen 2021

Gepubliceerd op:

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de…

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Gepubliceerd op:

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Gepubliceerd op:

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Gepubliceerd op:

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Gepubliceerd op:

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Gepubliceerd op:

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Gepubliceerd op:

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

Gepubliceerd op:

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

Gepubliceerd op:

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

Gepubliceerd op:

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

Dit is het programma van de informatiedag op Bovendonk

Gepubliceerd op:

Dit is het programma van de informatiedag van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk op zaterdag 21 april.

Nieuwe poster en gebedskaart voor Roepingenzondag

Gepubliceerd op:

Het Bisdom Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk verspreiden voor Roepingenzondag een nieuwe poster en gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag op 21 april

Gepubliceerd op:

Voorafgaand aan Roepingenzondag vindt op Bovendonk een informatiedag plaats voor mannen, jong en ouder, met interesse voor de opleiding en vorming tot priester of diaken.

Paus Franciscus zegt: ‘Roeping is nu’

Gepubliceerd op:

“De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen.” Dit zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor Roepingenzondag (22 april 2018). De Nederlandse vertaling is gepubliceerd op rkkerk.nl en ook op deze website.

Video-opnames op Bovendonk voor roeping.nu

Gepubliceerd op:

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het Bisdom Breda vernieuwen de website www.roeping.nu. Op Roepingenzondag komen vijf nieuwe video’s online.

Boodschap paus Franciscus Roepingenzondag 2018

Gepubliceerd op:

“Vandaag,” zegt de paus in zijn boodschap voor Roepingenzondag 2018. “Roeping is vandaag.”

Bovendonk opent studiejaar met 16 studenten

Gepubliceerd op:

Bovendonk startte het studiejaar 2017-2018 op vrijdag 1 september.

Diakenwijding: Kiezen voor Jezus is een kwestie van liefde

Gepubliceerd op:

Bisschop Liesen wijdt diaken Stefan Lange voor het Bisdom Breda.

Film: Hoe wordt iemand diaken?

Gepubliceerd op:

Welke elementen zijn belangrijk in de liturgie van de diakenwijding? Deze film legt het uit!

200 jaar priesteropleiding op Bovendonk

Gepubliceerd op:

In 2017 viert Bovendonk dat hier sinds 1817 priesters worden opgeleid.

Accountmanager wordt priester

Gepubliceerd op:

Kardinaal Eijk heeft op 21 mei in de kapel van de Priesteropleiding Bovendonk in Hoeven Ronald den Hartog tot transeunt diaken gewijd.

Boodschap van de paus voor Roepingenzondag 2017

Gepubliceerd op:

Lees hier de Nederlandse vertaling van paus Franciscus voor Roepingenzondag 7 mei.

Diakenwijding priesterstudent Ronald den Hartog

Gepubliceerd op:

Op zondag 21 mei zal kardinaal Eijk door handoplegging en gebed Ronald den Hartog tot diaken wijden. Ronald is priesterstudent voor het Aartsbisdom Utrecht.

Mgr. Liesen nodigt uit voor roepingenvesper

Gepubliceerd op:

Op Bovendonk komt op Roepingenzondag 7 mei de gebedskring roepingen van het Bisdom Breda bijeen. De bijeenkomst staat in het teken van het diaconaat.

Meld je aan voor de informatiedag

Gepubliceerd op:

Op zaterdag 1 april vindt een informatiedag plaats op Bovendonk voor mannen die zich oriënteren op het priesterschap of diaconaat.

Thema Roepingenzondag 2017

Gepubliceerd op:

“Voor de zending door de Geest voortgestuwd” is het thema van Roepingenzondag 7 mei 2017.

Hoe wordt iemand priester?

Gepubliceerd op:

Hoe wordt iemand priester? In deze video komen de onderdelen van de priesterwijding in beeld met hun betekenis.

Priesterwijding Thai Nguyen: geloven in God met heel je leven

Gepubliceerd op:

Op 6 november wijdde bisschop Liesen Thai Quoc Nguyen tot priester van het bisdom Breda.

‘Hou van God, van de Kerk en van mensen’

Gepubliceerd op:

Op 23 oktober sprak rector Walter Broeders van Vronesteyn in het Geloofsgesprek op tv over roeping. Met beelden van de diakenwijding van Eli Stok door Mgr. Van den Hende.

Gods liefde bij de mensen brengen

Gepubliceerd op:

Op zondag 22 mei ontvingen Joeri Fleerackers en Thai Nguyen de diakenwijding uit handen van bisschop Liesen.

Opnames Geloofsgesprek op Bovendonk

Gepubliceerd op:

Op zaterdag 9 april vonden op Bovendonk de opnames plaats voor een Geloofsgesprek vanuit het bisdom van Breda met Thai Nguyen en Anton Janssen, priesterstudent en diakenkandidaat.

‘Een mooie sfeer van broederlijkheid’

Gepubliceerd op:

Op 9 april vond op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de jaarlijkse informatiedag plaats. “Deelnemen aan een informatiedag is vaak onderdeel van een heel proces,” vertelt rector Schnell na afloop.

Roepingenzondag 2016 over roeping en gemeenschap

Gepubliceerd op:

In zijn jaarlijkse boodschap bij gelegenheid van roepingenzondag richt paus Franciscus dit jaar zijn blik op het belang van de gemeenschap als het om roepingen gaat.

Informatiedag Bovendonk: 9 april 2016

Gepubliceerd op:

Op zaterdag 9 april 2016 vindt een informatiedag plaats op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Meld je aan met het formulier op de website van Bovendonk.

Gebed voor Roepingenzondag 2016

Gepubliceerd op:

Op Roepingenzondag 17 april 2016 vraagt de Kerk om gebed voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en religieuze leven. Dat kan onder andere door een extra voorbede, of met het gebed dat priesterstudenten maakten voor Roepingenzondag 2016.

‘Je hoeft niet alles op eigen kracht te doen’

Gepubliceerd op:

Op zondag 7 februari vertelde pastoor Lars Peetam uit Breda in het Geloofsgesprek over zijn roeping tot het priesterschap.

‘Na de kennismaking op het seminarie begon bij mij de strijd’

Gepubliceerd op:

Op zondag 8 november 2015 wijdt Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Boris Plavčić tot diaken voor het bisdom Rotterdam.

Priesterwijding voor het bisdom Breda

Gepubliceerd op:

Op zaterdag 7 november 2015 ontvangt Jochem van Velthoven uit handen van bisschop Liesen de priesterwijding. De plechtigheid begint om 11.00 uur in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Oud-student Bovendonk in Geloofsgesprek NPO2

Gepubliceerd op:

Oud-student van Bovendonk diaken Iwan Osseweijer sprak op 30 augustus 2015 op NPO2 over het ambt van diaken, de band tussen de eucharistie en diaconie, God liefhebben en de naaste.

7 nieuwe studenten starten studiejaar op Bovendonk

Gepubliceerd op:

Op 28 augustus startten 7 nieuwe studenten met hun opleiding aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Er zijn dit jaar 21 studenten.

Uit liefde voor God

Gepubliceerd op:

Op zondag 10 mei wijdde bisschop Liesen door handoplegging en gebed Jochem van Velthoven tot diaken.

Diakenwijding Jochem van Velthoven

Gepubliceerd op:

Op zondag 10 mei 2015 wijdt Mgr. Liesen door handoplegging en gebed Jochem van Velthoven (36) tot diaken voor het bisdom Breda.

Geloofsgesprek Mgr. Liesen op Roepingenzondag 2015

Gepubliceerd op:

Bisschop Liesen was op Roepingenzondag 26 april 2015 te gast in het Geloofsgesprek op NPO 2. In het Geloofsgesprek sprak de bisschop over gebed om roepingen en hoe je kunt groeien in je roeping.

Boodschap paus Franciscus Roepingenzondag 2015

Gepubliceerd op:

In de boodschap voor Roepingenzondag 2015 schrijft de paus over de ‘uittocht’, die de kern vormt van elk antwoord op Gods roepstem.

Goede opkomst Informatiedag 2015 Bovendonk

Gepubliceerd op:

Twaalf mannen waren op zaterdag 11 april op de Informatiedag 2015 van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Materialen Roepingenzondag 2015

Gepubliceerd op:

Roepingenzondag 2015 valt in het Jaar van het Godgewijde Leven. Het materiaal van de bisdommen aan bij het thema “Wek de wereld!” van paus Franciscus.

Informatiedag 2015 Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

Gepubliceerd op:

Op zaterdag 11 april is er een informatiedag op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk voorafgaand aan Roepingenzondag 26 april 2015

Grote belangstelling voor wijdingsviering

Gepubliceerd op:

Vier studenten van Bovendonk gewijd voor het bisdom Rotterdam.

Priesterstudenten en diakenstudenten starten nieuwe studiejaar

Gepubliceerd op:

Op 29 augustus startte het nieuwe studiejaar op Bovendonk. De totale groep bij Bovendonk betrokken studenten is 25.

Geloofsgesprek over roeping (Omroep RKK)

Gepubliceerd op:

Op 27 juli sprak Michael Magielse op tv over zijn roeping tot het priesterschap. Liever dan van een late roeping spreekt hij van een ‘laat antwoord’, vertelt hij.

Priesterstudent Michael Magielse bij KvdB

Gepubliceerd op:

Op Tweede Pinksterdag (9 juni) was priesterstudent Michael Magielse te gast in het TV-programma Knevel en Van den Brink van de EO.

Ontmoeting paus Franciscus en seminaristen

Gepubliceerd op:

Op 12 mei 2014, de dag na Roepingenzondag, ontmoette paus Franciscus seminaristen van de pauselijke colleges in Rome.

Diakenwijding Bouke Bosma en Luc Janssens O.Carm

Gepubliceerd op:

Op zondag 18 mei wijdde Mgr. van den Hende op Bovendonk Luc Janssens O.Carm. en Bouke Bosma tot diaken.

Katholiek Nederland TV over Roeping.nu

Gepubliceerd op:

In de uitzending van dinsdag 13 mei besteedde Katholiek Nederland TV aandacht aan de Roeping.nu.

Bisdommagazine over roeping

Gepubliceerd op:

Vanwege de vernieuwde roepingcampagne www.roeping.nu verschijnt bij het bisdom van Breda een Magazine over roeping.

Nieuwe poster voor Roepingenzondag

Gepubliceerd op:

De nieuwe poster voor Roepingenzondag werd in april 2014 verspreid binnen het bisdom van Breda.

Informatiedag voor de opleiding tot priester of diaken (Bovendonk)

Gepubliceerd op:

Op zaterdag 5 april 2014 vond op Bovendonk de jaarlijkse informatiedag plaats voor de opleiding tot priester of diaken.

Zusters benedictinessen Oosterhout in RKK Kloosterserie 2014

Gepubliceerd op:

Op zaterdag 22 maart 2014 waren de zusters benedictinessen van de OLV abdij in Oosterhout te zien in het RKK programma Kloosterserie.

Collecte Roepingenzondag 2014

Gepubliceerd op:

Aandacht voor de collecte op Roepingenzondag in het weekend van 10 en 11 mei 2014.

Geloofsgesprek rector Schnell (2010)

Gepubliceerd op:

Op 28 november 2010 zond Omroep RKK een Geloofsgesprek uit vanuit de kapel van centrum Bovendonk te Hoeven.

CD ‘Kom, heilige Geest’

Gepubliceerd op:

Op zondag 24 november 2013 presenteerde het bisdom van Breda de CD ‘Kom, heilige Geest’ met het oog op de ondersteuning van de Priesteropleiding in het bisdom van Breda.