Ontmoeting paus Franciscus en seminaristen

Op 12 mei 2014, de dag na Roepingenzondag, ontmoette paus Franciscus de rectoren, alumni en seminaristen van de pauselijke colleges in Rome. De seminaristen kregen de gelegenheid vragen te stellen waarop de paus spontaan inging.

De paus riep de seminaristen op naar hun thuisbisdommen terug te keren als geestelijk vaders. Hij stipuleerde in dit verband het belang van zowel de spirituele, intellectuele, pastorale vorming en de persoonsvorming.

Met het oog op de persoonsvorming gaf de paus aan dat de voorbereiding op het priesterschap moet plaatsvinden binnen een gemeenschap. Hij waarschuwde seminaristen ervoor over elkaar te roddelen. “Spreek nooit over iemand achter zijn rug,” zei hij letterlijk. “Als je iets tegen iemand hebt of als je het met iemand niet eens bent, zeg het in zijn gezicht. Roddel is de plaag van iedere gemeenschap. Iedereen moet open en frank met iedereen spreken en bidden voor degene met wie de priesterkandidaat moeite heeft.”

Hij voegde eraan toe dat er slechts één weg is naar priesterlijk leiderschap, die van dienstbaarheid. “Dienstbaarheid betekent steeds opnieuw de wil van anderen toe doen. Verwerp de weg van geld en ijdelheid en wees een dienaar, bewapend met nederigheid.”

De paus stond ook stil bij de rol van de priester in de nieuwe evangelisatie. Het is belangrijk dat de priester uit zichzelf treedt en op een hartelijke manier dicht bij de mensen staat.

De mate waarin een priester de mensen nabij is, kan afgelezen worden uit de tijd die hij besteedt aan de voorbereiding van zijn homilie. De paus vroeg aandacht voor de kwaliteit van de preek opdat de gelovigen deze beter begrijpen.

(Bron: Vatican Information Service, 13-5-2014)

(Foto: R. Mangold)

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten