Ontmoeting paus Franciscus en seminaristen

Op 12 mei 2014, de dag na Roepingenzondag, ontmoette paus Franciscus de rectoren, alumni en seminaristen van de pauselijke colleges in Rome. De seminaristen kregen de gelegenheid vragen te stellen waarop de paus spontaan inging.

De paus riep de seminaristen op naar hun thuisbisdommen terug te keren als geestelijk vaders. Hij stipuleerde in dit verband het belang van zowel de spirituele, intellectuele, pastorale vorming en de persoonsvorming.

Met het oog op de persoonsvorming gaf de paus aan dat de voorbereiding op het priesterschap moet plaatsvinden binnen een gemeenschap. Hij waarschuwde seminaristen ervoor over elkaar te roddelen. “Spreek nooit over iemand achter zijn rug,” zei hij letterlijk. “Als je iets tegen iemand hebt of als je het met iemand niet eens bent, zeg het in zijn gezicht. Roddel is de plaag van iedere gemeenschap. Iedereen moet open en frank met iedereen spreken en bidden voor degene met wie de priesterkandidaat moeite heeft.”

Hij voegde eraan toe dat er slechts één weg is naar priesterlijk leiderschap, die van dienstbaarheid. “Dienstbaarheid betekent steeds opnieuw de wil van anderen toe doen. Verwerp de weg van geld en ijdelheid en wees een dienaar, bewapend met nederigheid.”

De paus stond ook stil bij de rol van de priester in de nieuwe evangelisatie. Het is belangrijk dat de priester uit zichzelf treedt en op een hartelijke manier dicht bij de mensen staat.

De mate waarin een priester de mensen nabij is, kan afgelezen worden uit de tijd die hij besteedt aan de voorbereiding van zijn homilie. De paus vroeg aandacht voor de kwaliteit van de preek opdat de gelovigen deze beter begrijpen.

(Bron: Vatican Information Service, 13-5-2014)

(Foto: R. Mangold)

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten