Opening studiejaar 2018-2019

Op vrijdag 24 augustus 2018 vond de opening plaats van het studiejaar van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Het studiejaar 2018-2019 startte met een eucharistieviering in de kapel van Centrum Bovendonk, waarin bisschop Liesen hoofdcelebrant was.

Tijdens de eucharistieviering ontving Sander Verschuur (priesterkandidaat bisdom Rotterdam) de aanstelling tot lector. Het woord lector komt van de Latijnse woord ‘legere’ (lezen). Een lector is ‘degene die leest’. De aanstelling tot lector vormt de eerste stap op de weg van de diaken- en priesterstudent. Net als bij een wijding wordt de kandidaat bij naam geroepen, waarop deze antwoordt: “Ja, hier ben ik.” Vervolgens wordt hij opgeroepen zich toe te leggen op de omgang met het Woord van God.

Ed Doe (diakenkandidaat bisdom Rotterdam) en Sander Hof (diakenkandidaat bisdom Groningen-Leeuwarden) ontvingen de aanstelling tot acoliet. De aanstelling tot acoliet is na de aanstelling tot lector een volgende stap op weg naar de wijding. Een acoliet assisteert de diaken of priester tijdens de eucharistieviering.

Studenten
Er zijn dit jaar twee nieuwe studenten aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Dit zijn zij-instromers. De opleiding telt aan het begin van het studiejaar 2018-2019 dertien studenten:

  • 4 diakenkandidaten
  • 9 priesterstudenten

Er zijn 4 tweedejaars studenten, 2 derdejaars en 2 vierdejaars. In de pastorale stagejaren zijn er 2 vijfdejaars studenten en 1 zesdejaars student. Daarnaast volgen 2 studenten een eigen opleidingsprogramma.

De studenten zijn afkomstig uit:

  • Bisdom Rotterdam: 3 priesterstudenten en 2 diakenkandidaten
  • Aartsbisdom Utrecht: 2 priesterstudenten
  • Bisdom Groningen-Leeuwarden: 2 diakenkandidaten
  • Bisdom Antwerpen: 2 priesterstudenten
  • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: 1 priesterstudent
  • Chaldeeuws-Katholieke Kerk: 1 priesterstudent

 

(Foto: Johan Wouters)

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten