Opening studiejaar 2018-2019

Op vrijdag 24 augustus 2018 vond de opening plaats van het studiejaar van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Het studiejaar 2018-2019 startte met een eucharistieviering in de kapel van Centrum Bovendonk, waarin bisschop Liesen hoofdcelebrant was.

Tijdens de eucharistieviering ontving Sander Verschuur (priesterkandidaat bisdom Rotterdam) de aanstelling tot lector. Het woord lector komt van de Latijnse woord ‘legere’ (lezen). Een lector is ‘degene die leest’. De aanstelling tot lector vormt de eerste stap op de weg van de diaken- en priesterstudent. Net als bij een wijding wordt de kandidaat bij naam geroepen, waarop deze antwoordt: “Ja, hier ben ik.” Vervolgens wordt hij opgeroepen zich toe te leggen op de omgang met het Woord van God.

Ed Doe (diakenkandidaat bisdom Rotterdam) en Sander Hof (diakenkandidaat bisdom Groningen-Leeuwarden) ontvingen de aanstelling tot acoliet. De aanstelling tot acoliet is na de aanstelling tot lector een volgende stap op weg naar de wijding. Een acoliet assisteert de diaken of priester tijdens de eucharistieviering.

Studenten
Er zijn dit jaar twee nieuwe studenten aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Dit zijn zij-instromers. De opleiding telt aan het begin van het studiejaar 2018-2019 dertien studenten:

  • 4 diakenkandidaten
  • 9 priesterstudenten

Er zijn 4 tweedejaars studenten, 2 derdejaars en 2 vierdejaars. In de pastorale stagejaren zijn er 2 vijfdejaars studenten en 1 zesdejaars student. Daarnaast volgen 2 studenten een eigen opleidingsprogramma.

De studenten zijn afkomstig uit:

  • Bisdom Rotterdam: 3 priesterstudenten en 2 diakenkandidaten
  • Aartsbisdom Utrecht: 2 priesterstudenten
  • Bisdom Groningen-Leeuwarden: 2 diakenkandidaten
  • Bisdom Antwerpen: 2 priesterstudenten
  • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: 1 priesterstudent
  • Chaldeeuws-Katholieke Kerk: 1 priesterstudent

 

(Foto: Johan Wouters)

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten