Opening studiejaar 2018-2019

Op vrijdag 24 augustus 2018 vond de opening plaats van het studiejaar van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Het studiejaar 2018-2019 startte met een eucharistieviering in de kapel van Centrum Bovendonk, waarin bisschop Liesen hoofdcelebrant was.

Tijdens de eucharistieviering ontving Sander Verschuur (priesterkandidaat bisdom Rotterdam) de aanstelling tot lector. Het woord lector komt van de Latijnse woord ‘legere’ (lezen). Een lector is ‘degene die leest’. De aanstelling tot lector vormt de eerste stap op de weg van de diaken- en priesterstudent. Net als bij een wijding wordt de kandidaat bij naam geroepen, waarop deze antwoordt: “Ja, hier ben ik.” Vervolgens wordt hij opgeroepen zich toe te leggen op de omgang met het Woord van God.

Ed Doe (diakenkandidaat bisdom Rotterdam) en Sander Hof (diakenkandidaat bisdom Groningen-Leeuwarden) ontvingen de aanstelling tot acoliet. De aanstelling tot acoliet is na de aanstelling tot lector een volgende stap op weg naar de wijding. Een acoliet assisteert de diaken of priester tijdens de eucharistieviering.

Studenten
Er zijn dit jaar twee nieuwe studenten aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Dit zijn zij-instromers. De opleiding telt aan het begin van het studiejaar 2018-2019 dertien studenten:

  • 4 diakenkandidaten
  • 9 priesterstudenten

Er zijn 4 tweedejaars studenten, 2 derdejaars en 2 vierdejaars. In de pastorale stagejaren zijn er 2 vijfdejaars studenten en 1 zesdejaars student. Daarnaast volgen 2 studenten een eigen opleidingsprogramma.

De studenten zijn afkomstig uit:

  • Bisdom Rotterdam: 3 priesterstudenten en 2 diakenkandidaten
  • Aartsbisdom Utrecht: 2 priesterstudenten
  • Bisdom Groningen-Leeuwarden: 2 diakenkandidaten
  • Bisdom Antwerpen: 2 priesterstudenten
  • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: 1 priesterstudent
  • Chaldeeuws-Katholieke Kerk: 1 priesterstudent

 

(Foto: Johan Wouters)

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten