Paus Franciscus zegt: ‘Roeping is nu’

“De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen.” Dit zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor Roepingenzondag (22 april 2018). De Nederlandse vertaling is gepubliceerd op rkkerk.nl en ook op deze website.

Paus Franciscus: “Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edelmoedig ‘hier ben ik’ te antwoorden, noch angst hebben voor onze beperkingen en zonden, maar met een open hart de stem van de Heer ontvangen. Ernaar luisteren, onze persoonlijke zending in Kerk en wereld onderscheiden en ten slotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.”

Paus Franciscus: “Ook Jezus is geroepen en gezonden; daarvoor heeft Hij zich in stilte moeten bezinnen, heeft Hij naar het Woord in de synagoge geluisterd en het gelezen en […] het betrokken op zijn eigen persoon en de geschiedenis van het volk Israël.” Deze houding van onderscheiding wordt tegenwoordig steeds moeilijker, zegt de paus, omdat wij “in een rumoerige maatschappij leven, te midden van het tumult van een overvloed aan prikkels en informatie die onze dagen vullen.” De paus wijst op het lawaai buiten ons (in onze steden en wijken) en op een “versnippering en verwarring” die zich in ons af kunnen spelen.

‘Roeping is vandaag’
Paus Franciscus: “Wanneer Jezus in de synagoge van Nazareth de passage van de profeet Jesaja leest, onderscheidt Hij de inhoud van de zending waarvoor Hij is gezonden, en houdt deze voor aan degenen die de Messias verwachtten: ‘De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer’ (Lucas 4, 18-19).”

Zo kan ook ieder van ons de eigen roeping alleen maar ontdekken door geestelijke onderscheiding. “De roeping is vandaag”, benadrukt de paus. “De christelijke zending is voor het heden!” We moeten niet aan de kant blijven staan. Of, in de woorden van de paus, “aan het raam” met het excuus dat wij op “gunstig weer” wachten. “Dit ‘heden’, verkondigd door Jezus, verzekert ons immers dat God blijft ‘neerdalen’ om onze mensheid te redden en ons deelgenoot te maken aan zijn zending”, aldus paus Franciscus.

Met zijn boodschap voor Roepingenzondag 22 april 2018 sluit de paus aan bij het thema voor de Bisschoppensynode die in oktober 2018 in Rome wordt gehouden: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

(Foto: Ramon Mangold)

Nieuws

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de…

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

overzicht alle nieuwsberichten