“Roeping kan heel concreet zijn, dat iemand tegen je zegt: wil jij geen priester worden of diaken? Het kan ook een situatie zijn, of iets dat van binnenuit komt. Het geroepen worden kan dus heel concreet zijn, of meer een verlangen dat uit je hart komt.”
– Rector Schnell

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk IBAN NL 93 ING B 0002 5806 80 t.n.v. Stichting PDOB te Breda

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

God heeft iets in je hart gelegd. Dat wil zeggen Hij een opdracht geeft. God roept. En wie Hij tot priester of diaken roept willen wij uitnodigen om zich daarin te verdiepen. De Kerk is een levende Kerk, die ook in deze eeuw nieuwe mensen nodig heeft die ja zeggen op Gods roepstem.

Drie G’s
Denk je erover om priester of diaken te worden en laat die gedachte je niet los? Onderzoek het dan via de drie G’s:

  •  Gebed: spreek erover met God in het gebed
  •  Gesprek: spreek erover met vrienden, ouders, mensen van de Kerk
  •  Gemeenschap: vier iedere zondag de eucharistie in de kerkgemeenschap

Zo zul je gaandeweg ontdekken of het priesterschap of diaconaat je weg is.

Bovendonk
Bovendonk is een van de priester- en diakenopleidingen in het land. Bovendonk is een opleiding specifiek voor late roepingen. De opleiding biedt een zesjarige studie in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden.

Het is een opleiding voor mannen van begin dertig of ouder. De eerste vier jaar blijven studenten op hun eigen plek werken en wonen. Ze komen in die vier jaren elk tweede weekend naar Bovendonk voor vorming en opleiding. De laatste twee jaar zeggen studenten hun werk op en gaan ze stage lopen in een parochie.