Priesterstudenten en diakenstudenten starten nieuwe studiejaar

Op vrijdag 29 augustus startten 21 studenten met het nieuwe studiejaar aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Daarnaast wonen er 4 jongere priesterstudenten op Bovendonk die hun studie elders volgen. Zij delen in het vormingsprogramma van Bovendonk. De totale groep bij Bovendonk betrokken studenten is daarmee 25.

Het studiejaar werd geopend met een eucharistieviering in de Grote Kapel van Bovendonk, waarin Mgr. Liesen van Breda hoofdcelebrant was. In deze viering ontvingen drie studenten de aanstelling tot lector.

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
Bovendonk is de Priester- en Diakenopleiding in het bisdom van Breda. Bovendonk is een opleiding voor late roepingen. De studenten komen dit jaar uit vijf verschillende bisdommen. Momenteel zijn er geen studenten van religieuze ordes of congregaties.

De groep van 21 studenten bestaat uit:

  • 12 priesterstudenten
  • 8 diakenstudenten
  • 1 priester uit het buitenland die op Bovendonk een jaar supervisie en pastoraal theologische reflectie krijgt om zo vertrouwd te raken met het Nederlandse pastoraat

De 21 studenten van Bovendonk zijn afkomstig uit:

  • het bisdom van Breda: 8 studenten (5 priesterstudenten en 3 diakenkandidaten)
  • het bisdom Rotterdam: 6 studenten (1 priesterstudent en 5 diakenkandidaten)
  • het aartsbisdom Utrecht: 5 studenten (4 priesterstudenten en 1 priester)
  • het bisdom Antwerpen (1 priesterstudent)
  • het aartsbisdom Mechelen-Brussel (1 priesterstudent)

‘Antoniushuis’
Op Bovendonk is tevens het Antoniushuis gevestigd, een woonhuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda. Hier wonen dit jaar 4 priesterstudenten van het bisdom van Breda. Daarnaast wonen er 2 priesterstudenten van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Zij studeren aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Lees ook het bericht op de website van Bovendonk.

Groepsfoto priesterstudenten.
2014-08-29 Groep-Priesters_WEB_-®RamonMangold

Groepsfoto diakenstudenten.
2014-08-29 Groep-Diakens_WEB_-®RamonMangold

(Foto’s: R. Mangold)

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten