Priesterstudenten en diakenstudenten starten nieuwe studiejaar

Op vrijdag 29 augustus startten 21 studenten met het nieuwe studiejaar aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Daarnaast wonen er 4 jongere priesterstudenten op Bovendonk die hun studie elders volgen. Zij delen in het vormingsprogramma van Bovendonk. De totale groep bij Bovendonk betrokken studenten is daarmee 25.

Het studiejaar werd geopend met een eucharistieviering in de Grote Kapel van Bovendonk, waarin Mgr. Liesen van Breda hoofdcelebrant was. In deze viering ontvingen drie studenten de aanstelling tot lector.

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
Bovendonk is de Priester- en Diakenopleiding in het bisdom van Breda. Bovendonk is een opleiding voor late roepingen. De studenten komen dit jaar uit vijf verschillende bisdommen. Momenteel zijn er geen studenten van religieuze ordes of congregaties.

De groep van 21 studenten bestaat uit:

  • 12 priesterstudenten
  • 8 diakenstudenten
  • 1 priester uit het buitenland die op Bovendonk een jaar supervisie en pastoraal theologische reflectie krijgt om zo vertrouwd te raken met het Nederlandse pastoraat

De 21 studenten van Bovendonk zijn afkomstig uit:

  • het bisdom van Breda: 8 studenten (5 priesterstudenten en 3 diakenkandidaten)
  • het bisdom Rotterdam: 6 studenten (1 priesterstudent en 5 diakenkandidaten)
  • het aartsbisdom Utrecht: 5 studenten (4 priesterstudenten en 1 priester)
  • het bisdom Antwerpen (1 priesterstudent)
  • het aartsbisdom Mechelen-Brussel (1 priesterstudent)

‘Antoniushuis’
Op Bovendonk is tevens het Antoniushuis gevestigd, een woonhuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda. Hier wonen dit jaar 4 priesterstudenten van het bisdom van Breda. Daarnaast wonen er 2 priesterstudenten van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Zij studeren aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Lees ook het bericht op de website van Bovendonk.

Groepsfoto priesterstudenten.
2014-08-29 Groep-Priesters_WEB_-®RamonMangold

Groepsfoto diakenstudenten.
2014-08-29 Groep-Diakens_WEB_-®RamonMangold

(Foto’s: R. Mangold)

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten