Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

Vanwege de vernieuwde roepingcampagne op www.roeping.nu verscheen een speciaal roepingenmagazine ‘Op weg gaan met Christus: De roeping tot liefhebben’. “Tegenwoordig kun je op vele plekken het pleidooi horen om te luisteren naar de stem van je hart en dat te volgen, waarheen het ook leidt,” schrijft bisschop Liesen in het openingswoord. “Dat appelleert aan ieders verlangen en aan ieders levenstaak om een waarlijk goed leven te leiden.”

“In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd. Daarbij zijn ze de intensieve weg gegaan van de onderscheiding. Soms klinken in je hart op het eerste gehoor verschillende stemmen door elkaar. De weg van de onderscheiding ga je dus beter niet alleen.”

“De bemoedigende boodschap van het getuigenis van de mensen in dit roepingenblad is, dat je gaandeweg kunt leren de stem van God te onderscheiden en daarbij tegelijk jezelf beter leert kennen. Roeping is een kwestie van Christus persoonlijk leren kennen en jezelf helemaal aan Hem toevertrouwen. Dan gebeurt er ook echt iets met je. Je komt als mens tot je recht, want je bent geschapen om lief te hebben en bemind te worden.”

(Foto: Ramon Mangold)

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten