Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

Vanwege de vernieuwde roepingcampagne op www.roeping.nu verscheen een speciaal roepingenmagazine ‘Op weg gaan met Christus: De roeping tot liefhebben’. “Tegenwoordig kun je op vele plekken het pleidooi horen om te luisteren naar de stem van je hart en dat te volgen, waarheen het ook leidt,” schrijft bisschop Liesen in het openingswoord. “Dat appelleert aan ieders verlangen en aan ieders levenstaak om een waarlijk goed leven te leiden.”

“In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd. Daarbij zijn ze de intensieve weg gegaan van de onderscheiding. Soms klinken in je hart op het eerste gehoor verschillende stemmen door elkaar. De weg van de onderscheiding ga je dus beter niet alleen.”

“De bemoedigende boodschap van het getuigenis van de mensen in dit roepingenblad is, dat je gaandeweg kunt leren de stem van God te onderscheiden en daarbij tegelijk jezelf beter leert kennen. Roeping is een kwestie van Christus persoonlijk leren kennen en jezelf helemaal aan Hem toevertrouwen. Dan gebeurt er ook echt iets met je. Je komt als mens tot je recht, want je bent geschapen om lief te hebben en bemind te worden.”

(Foto: Ramon Mangold)

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten