Roepingenzondag 2016 over roeping en gemeenschap

In zijn jaarlijkse boodschap bij gelegenheid van roepingenzondag richt paus Franciscus dit jaar zijn blik op het belang van de gemeenschap als het om roepingen gaat.

Iedere christelijke roeping, schrijft paus Franciscus, komt voort uit het Volk van God en is een gave van Gods barmhartigheid. Een roeping is dus geen puur individuele aangelegenheid. Sterker nog, roeping en gemeenschap horen bij elkaar. Het is weliswaar God zelf die roept, maar zijn roepstem wordt bemiddeld door de gemeenschap. Is een roeping onderkend, dan is de gemeenschap nog steeds nodig om de roeping te laten groeien en tot wasdom te laten komen.

De kerkgemeenschap, schrijft de paus, is het thuis en de familie van de geroepene. De geroepene zelf heeft als taak om een passend ‘gevoel’ voor de Kerk te ontwikkelen door gedurende de hele studie en vormingstijd alle geledingen van de Kerk te leren kennen. De gemeenschap heeft als taak de geroepene te steunen en hem of haar in de gemeenschap te verwelkomen.

(Foto: Ramon Mangold)

Nieuws

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

Opening studiejaar 2018-2019

Op 24 augustus 2018 startte het studiejaar 2018-2019 op Bovendonk.

Roepingenmagazine: Op weg gaan met Christus

In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd.

“Internet is een door God gegeven middel om met mensen in contact te komen”

‘Internetpriester’ Nikolaas Sintobin sj gaf op 22 april op Bovendonk een inleiding over internet en roepingenpastoraat.

Interview mgr. Liesen in roepingenmagazine

In het roepingenmagazine van het Bisdom Breda is een interview opgenomen met bisschop Liesen.

overzicht alle nieuwsberichten