Uit liefde voor God

Op zondag 10 mei wijdde bisschop Liesen door handoplegging en gebed Jochem van Velthoven tot diaken. De wijding vond plaats tijdens een eucharistieviering in de kapel van Bovendonk in Hoeven.

Tijdens de viering typeerde rector Schnell Jochem als een dienstbare, enthousiaste en geëngageerde man, die zich ten dienste wil stellen van Jezus Christus en de mensen.

Bisschop Liesen stond in zijn homilie stil bij Petrus en Maria. Petrus heeft de uitverkiezing tot apostel aangenomen. Hij was aangeraakt door de liefde van God. Juist op Moederdag beklemtoonde de bisschop dat ook Maria heeft laten zien wat de liefde van God uitwerkt.

“Er is een keten in onze Kerk,” preekte de bisschop, “een keten van liefde en die begint bij God.”

Ook Jochem is aangeraakt door de liefde van Christus. Het is een heel bijzondere liefde, die meer is dan een gevoel. Het gaat bij deze liefde om het luisteren naar God en doen wat Hij vraagt. “Geen eigenliefde, maar liefde voor God. Die liefde heeft jou aangestoken, Jochem, en je bent erin gegroeid,” aldus de bisschop. “Je mag een mens van God zijn en de genade die je ontvangen hebt doorgeven. Een priester mag, zoals Maria, ook tegen mensen zeggen: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’.”

Het diaconaat staat voor Jochem mede in het teken van de verdere voorbereiding op de priesterwijding.

(Foto’s: J. Wouters)

"Er is een keten in onze Kerk, een keten van liefde en die begint bij God."

- Bisschop Liesen

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten