Uit liefde voor God

Op zondag 10 mei wijdde bisschop Liesen door handoplegging en gebed Jochem van Velthoven tot diaken. De wijding vond plaats tijdens een eucharistieviering in de kapel van Bovendonk in Hoeven.

Tijdens de viering typeerde rector Schnell Jochem als een dienstbare, enthousiaste en geëngageerde man, die zich ten dienste wil stellen van Jezus Christus en de mensen.

Bisschop Liesen stond in zijn homilie stil bij Petrus en Maria. Petrus heeft de uitverkiezing tot apostel aangenomen. Hij was aangeraakt door de liefde van God. Juist op Moederdag beklemtoonde de bisschop dat ook Maria heeft laten zien wat de liefde van God uitwerkt.

“Er is een keten in onze Kerk,” preekte de bisschop, “een keten van liefde en die begint bij God.”

Ook Jochem is aangeraakt door de liefde van Christus. Het is een heel bijzondere liefde, die meer is dan een gevoel. Het gaat bij deze liefde om het luisteren naar God en doen wat Hij vraagt. “Geen eigenliefde, maar liefde voor God. Die liefde heeft jou aangestoken, Jochem, en je bent erin gegroeid,” aldus de bisschop. “Je mag een mens van God zijn en de genade die je ontvangen hebt doorgeven. Een priester mag, zoals Maria, ook tegen mensen zeggen: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’.”

Het diaconaat staat voor Jochem mede in het teken van de verdere voorbereiding op de priesterwijding.

(Foto’s: J. Wouters)

"Er is een keten in onze Kerk, een keten van liefde en die begint bij God."

- Bisschop Liesen

Nieuws

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de…

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

overzicht alle nieuwsberichten