Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

 

Tekst van de gebedskaart:

God, onze Vader,

Wij danken u voor het leven.
Ieder mens heeft U toegerust met eigen gaven en talenten.
We mogen die inzetten voor Uw Koninkrijk.
Open onze harten voor Uw plan met ons persoonlijk:
dat wij van harte aanvaarden wat u ons toevertrouwt.

Schenk Uw Geest van onderscheiding aan mensen die U roept
tot het ambt van diaken of priester,
of die u roept tot het religieuze leven:
dat zij bij de veelheid van stemmen in deze wereld,
Uw stem mogen horen om daar in alle eenvoud op in te gaan.

Mogen wij allen ons leven steeds in Uw handen leggen,
zoals ook de heilige Jozef dat vol vertrouwen deed:
dat, juist ook wanneer onzekerheid of lijden ons treft,
wij ons geborgen mogen weten bij U, hemelse Vader.

Schenk ons uw Geest van wijsheid
en leer ons steeds het goede te kiezen:
dat wij bij alle wisselvalligheden van het leven
het Evangelie blijven verkondigen met heel ons hart,
in woorden en vooral ook in daden van liefde.

Door Christus onze Heer. Amen.

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten