Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

 

Tekst van de gebedskaart:

God, onze Vader,

Wij danken u voor het leven.
Ieder mens heeft U toegerust met eigen gaven en talenten.
We mogen die inzetten voor Uw Koninkrijk.
Open onze harten voor Uw plan met ons persoonlijk:
dat wij van harte aanvaarden wat u ons toevertrouwt.

Schenk Uw Geest van onderscheiding aan mensen die U roept
tot het ambt van diaken of priester,
of die u roept tot het religieuze leven:
dat zij bij de veelheid van stemmen in deze wereld,
Uw stem mogen horen om daar in alle eenvoud op in te gaan.

Mogen wij allen ons leven steeds in Uw handen leggen,
zoals ook de heilige Jozef dat vol vertrouwen deed:
dat, juist ook wanneer onzekerheid of lijden ons treft,
wij ons geborgen mogen weten bij U, hemelse Vader.

Schenk ons uw Geest van wijsheid
en leer ons steeds het goede te kiezen:
dat wij bij alle wisselvalligheden van het leven
het Evangelie blijven verkondigen met heel ons hart,
in woorden en vooral ook in daden van liefde.

Door Christus onze Heer. Amen.

Nieuws

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

Gebedskaart voor roepingen 2021

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om samen te bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 25 april 2021, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de…

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

overzicht alle nieuwsberichten