‘Een mooie sfeer van broederlijkheid’

Op 9 april vond op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de jaarlijkse informatiedag plaats. “Deelnemen aan een informatiedag is vaak onderdeel van een heel proces,” vertelt rector Schnell na afloop. “Mensen staan soms aan het begin, of zijn al verder gevorderd in hun nadenken over de vraag of priester of diaken worden hun roeping is.”

Ook dit jaar waren er enkele belangstellenden. “De deelnemers gaven aan dat er hier een mooie sfeer van broederlijkheid hangt,” constateert de rector.

Op de informatiedag wordt gesproken over de opleiding Bovendonk en is er ruimte voor een gesprek over roeping. Rector Schnell: “Bij het uitwisselen over hun roepingverhaal vinden deelnemers vaak bevestiging voor wat ze bezighoudt.”

“Daarom is het gesprek met de medestudenten in de pauze ook zo belangrijk,” vervolgt hij. “Juist op een informatiedag is de ontmoeting met studenten een belangrijk onderdeel. Zij kunnen het beste en uit eigen ervaring vertellen wat het betekent om op Bovendonk te studeren en je vorming te ontvangen.”

Overigens is er het hele jaar door de mogelijkheid van een gesprek op Bovendonk met de rector en ontmoeting met studenten. Ook is het mogelijk om een deel van een studieweekend mee te maken. “Het is belangrijk om in gesprek te gaan,” benadrukt de rector.

Oriëntatie op de opleiding
“De praktijk leert dat voor veel mensen de concrete stap naar een priester- of diakenopleiding groot is,” vermeldt de website van Bovendonk. “Toch is het van belang om vroeg of laat (liever vroeg) met verantwoordelijken van een priester- of diakenopleiding te spreken. Door het opvragen van informatie, door het vertellen en door je door anderen te laten bevragen zul je gaandeweg steeds meer ontdekken of de weg van het priesterschap of het diaconaat nu wel of niet je roeping is.”

Bovendonk biedt meerdere mogelijkheden om geheel vrijblijvend meer informatie op te vragen, of, wat uiteindelijk nog belangrijker is, met studenten of stafleden over de eigen roeping te spreken. Op de website van Bovendonk worden de verschillende mogelijkheden beschreven.

Nieuws

30 april 2023: Roepingenvespers in Oudenbosch

Op zondag 30 april houdt de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Het…

Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late…

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout

Op zondag 8 mei houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het thema ‘vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden. In het kader van Roepingenzondag…

Thema 2022: ‘Vreugde verbindt!’

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef…

Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

Op 8 december 2020 wijdde paus Franciscus het jaar 2021 toe aan de Heilige Jozef. Voor die gelegenheid schreef hij ook de apostolische brief Patris corde, Met het hart van een vader, waarvan de Nederlandse vertaling hier beschikbaar is. Met het ‘Jozefjaar’ in gedachten, publiceerde de paus ook zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van…

overzicht alle nieuwsberichten