‘Een mooie sfeer van broederlijkheid’

Op 9 april vond op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de jaarlijkse informatiedag plaats. “Deelnemen aan een informatiedag is vaak onderdeel van een heel proces,” vertelt rector Schnell na afloop. “Mensen staan soms aan het begin, of zijn al verder gevorderd in hun nadenken over de vraag of priester of diaken worden hun roeping is.”

Ook dit jaar waren er enkele belangstellenden. “De deelnemers gaven aan dat er hier een mooie sfeer van broederlijkheid hangt,” constateert de rector.

Op de informatiedag wordt gesproken over de opleiding Bovendonk en is er ruimte voor een gesprek over roeping. Rector Schnell: “Bij het uitwisselen over hun roepingverhaal vinden deelnemers vaak bevestiging voor wat ze bezighoudt.”

“Daarom is het gesprek met de medestudenten in de pauze ook zo belangrijk,” vervolgt hij. “Juist op een informatiedag is de ontmoeting met studenten een belangrijk onderdeel. Zij kunnen het beste en uit eigen ervaring vertellen wat het betekent om op Bovendonk te studeren en je vorming te ontvangen.”

Overigens is er het hele jaar door de mogelijkheid van een gesprek op Bovendonk met de rector en ontmoeting met studenten. Ook is het mogelijk om een deel van een studieweekend mee te maken. “Het is belangrijk om in gesprek te gaan,” benadrukt de rector.

Oriëntatie op de opleiding
“De praktijk leert dat voor veel mensen de concrete stap naar een priester- of diakenopleiding groot is,” vermeldt de website van Bovendonk. “Toch is het van belang om vroeg of laat (liever vroeg) met verantwoordelijken van een priester- of diakenopleiding te spreken. Door het opvragen van informatie, door het vertellen en door je door anderen te laten bevragen zul je gaandeweg steeds meer ontdekken of de weg van het priesterschap of het diaconaat nu wel of niet je roeping is.”

Bovendonk biedt meerdere mogelijkheden om geheel vrijblijvend meer informatie op te vragen, of, wat uiteindelijk nog belangrijker is, met studenten of stafleden over de eigen roeping te spreken. Op de website van Bovendonk worden de verschillende mogelijkheden beschreven.

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten