Priesterwijding voor het bisdom Breda

Op zaterdag 7 november 2015 ontvangt Jochem van Velthoven uit handen van bisschop Liesen de priesterwijding. De plechtigheid begint om 11.00 uur in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Jochem kreeg het geloof van huis mee. Hij bezocht in zijn geboortedorp Dorst de kleuterschool van de zusters franciscanessen van Dongen. Daar ontkiemde het verlangen naar het priesterschap. “Deze zusters leefden het geloof voor,” vertelt Jochem. “waren betrokken bij het leven van de parochie en leerden ons ook de mis te dienen. Ik was er graag. Er leefde toen al in mij een zeker verlangen om priester te worden. Toen zij uit het dorp vertrokken, vond ik dat heel erg.” Hij heeft nog steeds contact met deze zusters. “Het laatste half jaar breng ik maandelijks een stille dag in hun klooster te Dongen door.”

“Het is een groot voorrecht om daar te studeren,”zegt hij over de opleiding Bovendonk. “Er is naast de intellectuele vorming veel aandacht voor de persoonlijke en spirituele vorming. Als studenten leren we van elkaar. Samen onderzoek je of het priesterschap of het permanente diaconaat datgene is wat God van je vraagt. De begeleiding is intensief. Bij mijn eindgesprek zaten liefst zeven mensen. Er is alle vrijheid. Je zit er ook niet om gewijd te worden, maar om te onderscheiden of God je roept,” aldus Jochem. “Ik zou iedereen zo’n begeleiding toewensen.”

Na zijn priesterwijding gaat Jochem werken als parochievicaris (kapelaan) in de regio Alphen-Gilze. Het gaat om zes dorpen. “Als priester wil ik midden in de samenleving staan. Mensen moeten mij tegen kunnen komen, ook op het voetbalveld en bij uitvoeringen van de harmonie. Ik hoop mee te leven op het ritme van de dorpsgemeenschappen. Ik hoop dan dat mensen door mijn optreden geraakt worden en vandaar uit zich gaan verdiepen in Jezus Christus. Het gaat tenslotte om Hem.”

 

"Bij mijn eindgesprek zaten liefst zeven mensen."

- Jochem van Velthoven

Nieuws

Bid mee voor roepingen met de gebedskaart 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei, hebben de parochies per post ook een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen die zichtbaar zijn vanaf…

Bid mee voor Roepingenzondag 2019

Vanwege Roepingenzondag 2019 verstuurt het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart.

Meld je aan voor de informatiedag Bovendonk

Voorafgaand aan Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.

Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

Diakenwijding Anton Janssen: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

Op zondagmiddag 23 september 2018 wijdde Mgr. Liesen van Breda Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

overzicht alle nieuwsberichten