Intellectuele vorming -diaken Vincent de Haas (2014)